Vítejte na stránkách Ski Alp Seniors. Jedná se o privátní projekt, dát dohromady lidi, kteří by se jinak asi nepotkali …

Zájmové a výkonostní skupinky

Někdo rád fotografuje, jiný rád dobývá vrcholy. Každý najde parťáka a večer se všichni potkají u sklenky. Pohodové výlety i ledovcové tůry s parádními sjezdy. I šrouby do ledu v zimě, v létě via ferrata a jednoduché vícedélky. Vše je ve hře.

Volná komunita

Rovnocení lidé se scházejí, aby trávili příjemné chvíle,  nikdo neorganizuje. Ti zkušenější předávají znalosti, navrhují tůry, ti silnější šlapou stopu a všichni ctí tradici horského kamarádství. Nikdo nemusí mí obavy, že bude na obtíž …

Bezpečnost a zkušenosti

Předávání vědomostí o sněhu, lavinách i pohybu v horách. Tréning v reálných podmínkách, praxe, praxe a zase jenom praxe. To je, vedle znalostí a zkušeností, klíč k bezpečnosti a pohodě.

Lokality a plánování

Výměna zkušeností s navštívenými lokalitami, hodnocení, doprovod na túrách i při sjezdech, vše podle kondice a dovednosti členů skupiny na túře. V zimě i v létě. Komentáře ke klasifikaci túr.

aktuální odkazy