Saas Fee DSCN4349

Klasifikace obtížnosti skialp túr

Pro plánování túr je velmi důležitým faktorem i informace o jejich náročnosti, obtížnosti a potřebných dovednostech. Existuje dnes na internetu i v průvodcích řada způsobů hodnocení. Je někdy obtížné poskytnout a nalézt v této oblasti objektivní informaci. Chtěli bychom přispět i v této oblasti a návštěvníkům stránek poskytnout doplňkové informace, které vycházejí z osobních zkušeností autorů příspěvků, kteří túry absolvovali. Snad to bude vítanou pomocí.

Klasifikace uváděné v příspěvcích vycházejí z dostupných pramenů, které byly autorovi k dispozici v době psaní příspěvku. Stupnice mohou být postupně upřesňovány. U klasifikací, které nejsou jemně odstupňovány jsou uváděny i „podstupně“ znaménky + a – (např. PD-), případně lomítkem (např. u Via ferrata C/D).

Obtížnost sjížděných svahů ve volném terénu

Charakteristika obtížnosti terénu při sjezdustupnice
BLANCHERE
stupnice
TRAYNARD
Ski-1
1.1 1.2 1.3
Jednoduchý terén.
Široký svah bez překážek jen ojedinělé stromy, převýšení menší než 800m, sklon svahu menší než 30 stupňů, expozice a lavinové nebezpečí nízké. Kvalita sněhu ovlivňuje obtížnost.
MSS1
Ski-2
2.1 2.2 2.3
Terén místy obtížnější.
Svah strmější, členitější se sklonem menší než 35 stupňů, převýšení (větší než 800m) a expozice již hraje roli. je nutná dobrá lyžařská technika a čtení kvality a typu sněhové situace.
BSS2
Ski-3
3.1 3.2 3.3
Technický terén.
Technické pasáže, kuloáry, svahy do 35 stupňů jsou dlouhé s krátkými úseky 35/40 stupňů. Výskyt pasáží s nebezpečnou expozicí. Nutná velmi dobrá lyžařská technika, dobrý odhad a zvládnutí všech typů sněhové pokrývky.
OSS3
Ski-4
4.1 4.2 4.3
Velmi těžký terén.
Dlouhé, strmé sjezdy a kuloáry, do 40 stupňů, krátké sekce 45/50 stupňů, Úzké kuloáry a s překážkami vystupujícími ze sněhu (balvany, skalní útvary atd.)
S4 / S5
Ski-5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ...
Extrémě těžký terén.
Extrémně těžké sjezdy. Kuloáry a extrémní svahy s trvalým sklonem přes 45 stupňů, pasáže 50/55 stupňů. Velmi exponované. Obtížnosti 5.4 a vyšší mají strmost sjezdu přes 50/55 stupňů a vyžadují mimořádnou kondici.
S5 / S6

Alpinistická náročnost výstupu a pohybu v terénu

Charakteristika obtížnosti terénu
EExkursní úroveň.
Jednoducý terén. Ploché části se zledovatělým sněhem. Mačky a cepín nejsou zapotřebí.
FSnadný alpinismus.
Bez významných obtížností ale je zapotřebí schopnost orientace a nalezení správného směru a správné trasy.
PDNepříliš těžký alpinismus.
Místy jednoduché horolezecké pasáže na skále a/nebo sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy do sklonu 35/40 stupňů. Často jsou zapotřebí mačky a cepín.
ADStředně obtížný alpinismus.
Alpinistický terén na skále a sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy se sklonem od 40 do 50 stupňů.
DObtížný alpinismus.
Souvislý horolezecký terén na skále a sněhu/ledu, Sněhové a ledové svahy se sklonem 50 až 70 stupňů.
Klasifikace alpinistické obtížnosti pro výstup horských oblastech.

Exponovanost túry z hlediska rizika a nebezpečnosti případného pádu

EXPPopis expozice / rizikových faktorů příslušného klasifikačního stupně
E1Rovnoměrné svahy, které na sebe navazují. Skály a stromy neovlivňují významně směr pohybu. V terénu se ale mohou vyskytovat útvary, které jsou v případě pádu nebezpečné.
E2Dostatečně široké kuloáry, svahy se skalními pasážemi, které přerušují souvislost svahu. Pád může být potenciálně i velmi nebezpečný.
E3Úzké kuloáry nebo svahy s nebezpečnými pasážemi nebo skalními stěnami a prahy. Pád v těchto exponovaných pasážích může mít rozhodně velmi vážné následky.
E4Dlouhé skalní stěny ve kterých je pád naprosto nepřípustný.

Hodnocení obtížnosti alpských ledovcových túr podle německé (SAC) a francouzské (CAF) klasifikace

SACCAFSkálaUIAA-SkálaFirn a ledovec
L
(Lehké)
FZpravidla snadný chodecký terén (suť, jednoduché hřebeny) Případné lezecké pasáže jsou krátké a snadnéI-IIMírné firnové svahy takřka bez trhlin
WS
(mírně obtížné)
PDVětšinou ještě chodecký terén, ale vyžaduje jistý krok. Lezecké pasáže jsou přehledné a mnimálně exponované.II-IIIVětšinou mírnější firnové svahy, strmější pasáže jsou krátké. Málo trhlin.
ZS
(poměrně obtížné)
ADNutnost opakovaného jištění. Nezbytný cit pro cestu a efektivní práci s lanem. dlouhé a exponované lezecké pasáže.III-IVStrmější svahy, občas nutné jištění přes jistící stanoviště. Hodně trhlin.
S
(obtížné)
DNutný cit pro cestu a efektivní práci s lanem. Lezecké pasáže jsou dlouhé a často vyžadují jištění přes jistící stanoviště.IV-VVelmi strmé svahy, většinou nutné jištění přes jistící stanoviště. Ledovec posetý trhlinami.
SS
(velmi obtížné)
TDV obtížnějších úsecích nutné průběžné jištění přes jistící stanoviště. Cesty ve stěnách nebo na horských hřebenech s velmi náročnými a dlouhými pasážemi lezení.V-VIPouze strmý terén trvale nutné jištění přes jistící stanoviště.
AS
(mimořádně obtížné)
EDPřelezy stěn vyžadující odvahu a technickou zdatnost.VI-VIIVelmi strmá a kolmá místa vyžadující techniku lezení v ledu.
EX
(extrémně obtížné)
ABOExtrémní přelezy stěn vyžadující maximální odvahu a technickou zdatnost.od VIIExtrémní lezení v kolmém ledu.
B (vysokohorský turista) označuje úseky, kde se využívají cesty a horské stezky, exponovaná místa jsou zajištěná drátěným lanem nebo zábradlím a ve strmém terénu je cesta kvalitní
EB (zkušený vysokohorský turista) označuje úseky ve volném i strmém terému se stopami stezky i bez ní, exponovaná místa nejsou zajištěna zábradlím. Za určitých okolnosti je nutné navázání na lano. předpokládá se orientace v terénu a schopnost jeho posouzení.

Používané zkratky

ZkratkaVýznam
CAIClub Alpino Italiano
CAFClub Alpin Franncais
SACAchweizer alpen-Club
UIAAUnion International des Associations d´Alpinisme
R.Cesta
P.bod (kótovaný výškový údaj)
This Post Has 2 Comments

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..